ÜDS Hakkına, Üds Sınavı Hakkında Bilgiler

KPDS.org
  YDS İngilizce Testleri, YDS Soruları, YDS Kursları ve Hazırlık
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME YDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA Ydsİngilizce kelime testleri

YDS    l  YDS KURSLARI   l  YDS TOEFL 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  FORUM

 

ÜDS HAKKINDA
TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR
ÖSYM 2007

 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği" uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora/sanatta yeterlik adayları da girerler. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekir. Bu sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülür.
   

 • Yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent ve doktora/sanatta yeterlik adaylarının bu sınava girip başarılı olmaları gerekir.

 • Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora/sanatta yeterlik adaylarının 100 üzerinden en az 50,000 puan almaları gerekir.

 • Türkiye'de veya uluslararası düzeyde merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS'ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenmektedir. Buna göre uluslararası düzeyde uygulanan sınavların ÜDS'ye eşdeğerlik durumları tablo halinde aşağıda verilmiştir:

   

  ÜDS

  TOEFL

  IELTS

   

   

  Eski

  Yeni

   

  DOÇENTLİK

  65

  513

  183

  6,0 (Her Bölümden)

  DOKTORA/SANATTA YETERLİK

  50

  477

  153

  5,5 (Her Bölümden)

   

 • Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, Alman, Fransız ve İngiliz dillerinde, yılda iki kez Mart ve Aralık aylarında Ankara'da yapılır.

 • Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılmasına doçentlik için Üniversitelerarası Kurul, doktora/sanatta yeterlik için üniversiteler karar verir.
  Doçentlik Bilim Sınavına Alman, Fransız ve İngiliz dilleri dışındaki bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin ÜAK tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması;
  Doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Alman, Fransız ve İngiliz dilleri dışındaki dillerden sınava girilmek isteniyorsa, bu dillerden KPDS'ye girilmesi gerekir.

 • Sınavın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği ilgili dönemin ÜDS Kılavuzunda belirtilir.

 • Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.

 • Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanır. Sonuçlar Merkezimizin internet sayfasından da öğrenilebilinir.

 • Doçentlik sınavı açılacak temel alanlar şunlardır:
  Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mesleki ve Teknik Eğitim; Mimarlık; Mühendislik; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Ziraat ve Ormancılık.

 • Yukarıda sözü edilen doçentlik temel alanlarının hangisinden doçentlik sınavına başvurulacaksa ÜDS'ye o alandan girmek zorunludur.

  ÜDS alanlarının kapsadığı temel alanlar aşağıda verilmiştir.
   

  Fen Bilimleri: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.
  Sağlık Bilimleri: Sağlık Bilimleri.
  Sosyal Bilimler: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler.

   

 • Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden ve bir alandan sınava girilebilir. Başvurma Belgesi ÖSYM'ye ulaştıktan sonra yabancı dil ve alan değişikliği yapılmaz.

 • Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Başvurma Belgesine yazılan ve kodlanan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder.
   

 • Özürlü olan veya herhangi bir sağlık sorunu bulunan adaylar durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Başvurma işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, ayrı salonlarda sınava alınırlar ve gerekli ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilir. (Daha önceki yıllarda özürlü olarak ÜDS'ye başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik yoksa bu durumlarını belirten bir dilekçeyi veya eski raporlarının bir fotokopisini de başvuru belgelerine ekleyebilirler.) Bu adaylara özürleri nedeniyle farklı bir test verilmez, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılır. Bu sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları kabul edilmeyen adaylar ÜDS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem görürler.
   

 • Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
  sınava, atandığı salonda girmesi,
  kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
  cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması
  kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi,
  cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
  cevap kâğıdı, soru kitapçığı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
  salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

  zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

   

 • Başvurma Belgesini teslim etmeyen; başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
   

 • Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.
   

 • Bu sınava girme hakkı olmadığı halde sınava giren adayın sınav sonuçlarının geçerliliği yoktur.
   

 • Adayların doldurdukları cevap kâğıtları hiçbir müdahale yapılmadan optik okuyucular tarafından okutulmakta, bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmakta ve sonuçlar bilgisayarla değerlendirilmektedir. Cevap kâğıtları farklı zamanlarda farklı optik okuyucularda iki defa okutulduğundan okumalarda herhangi bir hatanın oluşması engellenmektedir. Bununla birlikte adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.
   

 • Sınav sonuçlarının incelenmesi, yanlış bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, değişen bilgilerin bildirilmesi ve yeni belge çıkarılması amacıyla ÖSYM'ye yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş olan dilekçe örneklerinin kullanılması; sınav sonuçlarının incelenmesi ve yeni belge çıkartılması için sınav kılavuzunda belirtilen ücretlerin ilgili hesaba yatırılması gerekir
   

 •  

   
   
   
   
   
   
   
  YDS
  KPDS.ORG
  KURS BİNAMIZ

  Atatürk Bulvarı No:169 Atayurt İş Hanı 
  Kızılay / ANKARA
  Tel: (0312) 418 18 77
                    417 07 20 -               417 07 22

  Ahmet AKIN ve AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİNİ facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

   
  YENİ EKLENENLER

  YDS KELİME TABLOSU: ADJECTIVE PREPOSITION LİSTESİ
  14 MART 2013

  PARAGRAF ÇEVİRİLERİ 01
  2011 MAYIS KPDS'den YDS'ye hazırlık yapanlar için bir paragraf ve çevirisi
  04 MART 2013


  YDS PARAGRAF TESTİ- WORLD HUNGER
  Ahmet Akın tarafından hazırlanan bir YDS PARAGRAF testi
  02 MART 2013

  YDS PARAGRAF testi

  REVIEW 30 - MİNİ YDS DENEME SINAVI
  Bir yds mini deneme testi.

  YDS MİNİ DENEME
  Ahmet Akın tarafından hazırlanan mini bir YDS testi.


  80 SORULUK YDS DENEME TESTİ
  Okan Emanet tarafından YDS için hazırlanan 80 soruluk bir denem testi  PREPOSITION TESLERİ
  Yeni nesil YDS artan Preposition sayısına yönelik özel testler şimdi sitemizde.

  YDS KELİME, OKUMA VE GRAMER TESTİ
  Yeni sistem bir kelime, gramer ve paragraf testi.

  YENİ PARAGRAF
  TESTİ YDS İÇİN

  Yeni sistem bir paragraf testi.


  REVIEW TEST 27
  kelime, gramer ve okuma sorularından oluşan yeni bir Yds Testi.

  EKONOMİK YDS HAZIRLIK KİTAP SETLERİ


  % 40-50 İNDİRİMLİ
  KPDS.ORG tarafından önerilen ve KENDİ KENDİNE çalışma imkanı veren en iyi kitaplar özel indirimle veriliyor.

  YDS KİTAP SETİ 1
  YDS KİTAP SETİ 2
  >  YDS KİTAP SETİ 3
  YDS KİTAP SETİ 4
  YDS KİTAP SETİ 5
  YDS KİTAP SETİ 6

   

   
   
   

    

  YDS

  YDS nin Adresi YDS.NET
  �IKMI� KPDS SORULARI
    l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
   l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
   
  �ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013

   

  Üds Hakkında ÖSYM tarafından verilen bilgiler ve ÜDS Hakkında duyurular