ÜDS Hakkına, Üds Sınavı Hakkında Bilgiler

KPDS.org
  YDS İngilizce Testleri, YDS Soruları, YDS Kursları ve Hazırlık
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME YDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA  Ydsİngilizce kelime testleri

YDS    l  YDS KURSLARI   l  YDS TOEFL 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  FORUM

 

ÜDS BAŞVURUSU HAKKINDA
BAŞVURU ŞARTLARI
ÖSYM 2007

 Başvurma Koşulları
Bu sınava yabancı dil koşulunu karşılamak üzere sadece doçent veya doktora/sanatta yeterlik adayları girerler. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekir.
Başvurma İşlemleri
ÜDS'ye katılmak isteyen adaylar, önce basın yoluyla verilen ilanlarda ve Merkezimizin internet sayfasındaki basın duyurularında belirtilen tarihler arasında Kılavuz ve Başvurma Belgesinden oluşan başvuru evrakını, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki herhangi bir üniversite rektörlüğünden ücreti karşılığında alırlar. Daha sonra sınav ücretini yatırmak için ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numaralarını, ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayan adaylar Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu üzerinde yazılı 10 basamaklı Belge numarasını başına 0 (sıfır) koymak suretiyle T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacaklardır. Adaylar, bu kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesi ile sınav ücretini yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu Başvurma Belgesini aldıkları üniversite rektörlüğüne teslim ederler.
 
Başvurma Belgesinin Doldurulması
Başvurma Belgesi, Aday Bilgi Formu, Kayıt Kartı ve Aday Fişi olmak üzere üç kısımdan oluşur. Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı yumuşak siyah bir kurşunkalemle, diğer kısımlar ise dolmakalem veya tükenmezkalemle bizzat adayın kendisi tarafından doldurulur.

Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı ÖSYM'de optik okuyucularla okunur. Bu nedenle bu kısmın yumuşak siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasında iki ayrı işlem yapılmaktadır. İlk işlem istenen bilgilerin yazılması, ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Yazma işlemi, kodlamanın kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olmak üzere istenen bilgilerin küçük kutulara BÜYÜK HARFLERLE yazılmasıdır. Kodlamada yapılacak iş, kutulara yazılan harf veya rakamların her kutunun altında bir sütun halinde sıralanmış olan kutucuklarda bulunması ve bu kutucukların kurşunkalemle dışarıya taşırılmadan karalanmasıdır. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir kutucuğun karalanmış olmasına dikkat edilmelidir. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil, kodlama işaretlerini kayıtlara aktarabilen araçlardır. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgiişlem kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Yapılan kodlama yanlışlarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.

Başvurma Belgesine adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kimlikle ilgili bilgiler yazılırken nüfus cüzdanlarındaki kayıtlara uyulması gerekir.
Başvurma Belgesi teslim edildikten sonra bu belgedeki kimlik bilgilerine ilişkin değişiklik isteklerine, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerin eklenmesi zorunludur.
 
Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,

Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,

T.C. Kimlik Numarası Başvurma Belgesinde ayrılan yerlere doğru olarak yazılıp kodlanmamışsa,

Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,

Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,

Başvurma Belgesi, başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,

Başvurma Belgesi aday tarafından Üniversite Rektörlüğüne veya ÖSYM'ye posta ile gönderilmişse,

birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopyası ile başvurulmuşsa,

Kayıt Kartına son altı ay içinde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılmamışsa,

başvurular geçersiz sayılır ve belgeler işleme konmaz.

 
Başvurusu Geçerli Sayılan Adaylara Gönderilecek Belgeler
Sınava girilecek binayı ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi adayların adreslerine postalanır. ÖSYM tarafından gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınav kılavuzunun sonunda verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgenin yenisini çıkartabilirler. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için sınav kılavuzunda belirtilen ücretleri ilgili hesaba yatırmaları gerekir.

Sınava bir hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınır. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YDS
KPDS.ORG
KURS BİNAMIZ

Atatürk Bulvarı No:169 Atayurt İş Hanı 
Kızılay / ANKARA
Tel: (0312) 418 18 77
                  417 07 20 -               417 07 22

Ahmet AKIN ve AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİNİ facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

 
YENİ EKLENENLER

YDS KELİME TABLOSU: ADJECTIVE PREPOSITION LİSTESİ
14 MART 2013

PARAGRAF ÇEVİRİLERİ 01
2011 MAYIS KPDS'den YDS'ye hazırlık yapanlar için bir paragraf ve çevirisi
04 MART 2013


YDS PARAGRAF TESTİ- WORLD HUNGER
Ahmet Akın tarafından hazırlanan bir YDS PARAGRAF testi
02 MART 2013

YDS PARAGRAF testi

REVIEW 30 - MİNİ YDS DENEME SINAVI
Bir yds mini deneme testi.

YDS MİNİ DENEME
Ahmet Akın tarafından hazırlanan mini bir YDS testi.


80 SORULUK YDS DENEME TESTİ
Okan Emanet tarafından YDS için hazırlanan 80 soruluk bir denem testiPREPOSITION TESLERİ
Yeni nesil YDS artan Preposition sayısına yönelik özel testler şimdi sitemizde.

YDS KELİME, OKUMA VE GRAMER TESTİ
Yeni sistem bir kelime, gramer ve paragraf testi.

YENİ PARAGRAF
TESTİ YDS İÇİN

Yeni sistem bir paragraf testi.


REVIEW TEST 27
kelime, gramer ve okuma sorularından oluşan yeni bir Yds Testi.

EKONOMİK YDS HAZIRLIK KİTAP SETLERİ


% 40-50 İNDİRİMLİ
KPDS.ORG tarafından önerilen ve KENDİ KENDİNE çalışma imkanı veren en iyi kitaplar özel indirimle veriliyor.

YDS KİTAP SETİ 1
YDS KİTAP SETİ 2
>  YDS KİTAP SETİ 3
YDS KİTAP SETİ 4
YDS KİTAP SETİ 5
YDS KİTAP SETİ 6

 

 
 
 

  

YDS

YDS nin Adresi YDS.NET
�IKMI� KPDS SORULARI
  l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
 l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
 
�ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013

 

Üds Hakkında ÖSYM tarafından verilen bilgiler ve ÜDS Hakkında duyurular