İngilizce kelime soruları üzerinde incelemeler ve açıklamalar

KPDS.org
  YDS İngilizce Testleri, YDS Soruları, YDS Kursları ve Hazırlık
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME YDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA  Ydsİngilizce kelime testleri

YDS    l  YDS KURSLARI   l  YDS TOEFL 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  FORUM

 

KPDS
İNGİLİZCE KELİME SORULARI
ÜZERİNDE İNCELEME 1
GÖNDEREN:
DOÇ.DR. ARİF SARIÇOBAN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1. Among the problems facing bridge engineers, the most serious ones are those of ________ and repair.

A) improvement
B) reassessment
C) determination
D) distinction
E) maintenance

 
ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soru metninde yer alan mevcut kelimelerden hareket edersek, bazı çağrışımlardan yararlanılabilir.

Şöyle ki, soru metnindeki “among the problems..” ve “the most serious ones” bize bazı sorunların olduğunu, verilen boşluktan sonraki “and” bağlacının işlevi ve görevi de düşünülerek (“and” , “but”, “or” gibi bağlaçlar aynı yapı ve özellikteki sözcüklerin bağlanmasında kullanılır) bu bağlaçtan sonra gelen sözcük “repair” (onarım) sözcüğü olduğu için, “maintanence” (bakım) sözcüğünü çağrıştırmaktadır.

DOĞRU CEVAP (E)


2. The two major political parties in Britain are currently _______ to extreme and radically different approaches.

A) referred
B) obsessed
C) committed
D) implied
E) meant

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soruda boşluktan sonraki edat “to” bir ipucudur. Bu edat ile kullanılan iki eylem “a” ve “c” seçeneklerinde verilmektedir.

“a” seçeneği “-den söz etmek” anlamındadır ve verilen seçenekler fiilin 3. hali olduğundan yapı “passive” dir. “refer” eylemi “passive” yapıda kullanılmamaktadır. “c” seçeneğindeki “be committed to” (kendini bir şeye adamak) bir kalıptır ve bu yapı ya bir isim (N) ya da isim tamlaması (NP) veya ulaç yapı “gerund:Ving” ile kullanılır.

DOĞRU CEVAP (C)3. It now appears that while US leaders are still willing for the nation to exert itself abroad and give large amounts of foreign assistance, the American public is _____ to go along with these policies.

A) spontaneous
B) precarious
C) competitive
D) reluctant
E) deliberate

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soruda verilen bağlaç (while) işimizi çok kolaylaştırmaktadır. Çünkü bu bağlaç zıt iki duygu ve düşünceyi ya yapı açısından ya da anlam bakımından (ki burada sözcük kullaımları çok önemlidir) birbirine bağlar.

Dolayısıyla “while….still willing…” (hala…istekli iken) tam tersi (isteksiz) “reluctant” “d” seçeneğinde bulunmaktadır.

DOĞRU CEVAP (D)4. It is _____ surprising that the art of ancient America reaming the most mysterious and the least accessible

A) urgently
B) vaguely
C) indifferently
D) elaborately
E) hardly

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soruda boşluktan sonra gelen sözcük “şaşırtıcı” tek başına kullanıldığında beklenilmeyen bir durumu ifade eder.

Bu bağlamda ise “hemen hemen” (hardly) Eski Amerikan sanatının esrarengiz ve en az ulaşılabilir olması hemen hemen şaşırtıcı olmayışını anlatmaktadır. Çünkü “hardly” olumsuz bir sözcük ya da yapı ile kullanıldığında anlam olumlu olur.

DOĞRU CEVAP (E)


5. Bartok was influenced as much by the musical innovations of Debussy and Stravinsky as by East European, _______ Hungarian, folk music.

A) exceedingly
B) notably
C) appropriately
D) vehemently
E) adequately

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soruda en son kısımda yer alan ifadeye dikkat etmeliyiz. “…by East European, ----- Hungarian….” Doğu Avrupa tarafından ifadesinden sonra gelen virgül özellikle (notably) her hangi bir Doğu Avrupa örneğini istemektedir ki burada “Hungarian” (Macaristan) bir örnek olarak verilmiştir.

DOĞRU CEVAP (B)


6. Due to industrialization and colorization, the nineteenth century _____ the greatest expansion of wealth the world had ever known.

A) brought about
B) put off
C) held up
D) looked
E) set off

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soruda kullanılan bağlaç “Due to..” iki cümle arasında sebep-sonuç ilişkisini göstermektedir. Tekrar kullanılan sözcüklerde (industrialization and colonization) yoğunlaşırsak, ikinci cümlede bunların neden (brought about) olacağı (ya da yol açacağı) sonuçların (refahın bütün dünyada büyük ölçüde yaygınlaşması) verildiğini görebiliriz.

DOĞRU CEVAP (A)


7. The two archaeologists have tried hard to read the inscription in old Latin, but I do not think they have ______what it really means.

A) got over
B) written off
C) taken after
D) made out
E) brought up

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soruda yer alan amaç ifadesi (infinitive of purpose: ..to read the inscription:yazıtı (kitabeyi) okumak için) den yola çıkarak kitabelerin okunup anlaşılması oldukça zor bir iştir.
Yapı da olumsuz verildiğine göre (I do not think…) “anlamak” anlamındaki “make out” doğru seçenektir.

DOĞRU CEVAP (D)

8. The children of today are healthier and better ______ than those of the past, and far fewer of them die in infancy.

A) disposed of
B) fed up
C) rounded up
D) looked into
E) cared for

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soruda sıfatların karşılaştırılmasında kullanılan yapı ile “and” bağlacı işimizi kolaylaştırmaktadır. “and” bağlacı “healthier” ve “better” gibi iki olumlu sıfatı bağlamaktadır.

Dolayısıyla, bu anlamı destekleyici koruma/özen gösterme anlamlarına gelen “care for” en doğrusudur, çünkü karşılaştırılan gruptan bir çoğu ise daha bebeklikte öldüğü anlaşılmaktadır.

DOĞRU CEVAP (E)


9. Naturally I will come to you for advice whenever I feel in need of ______.

A) them
B) one
C) some
D) none
E) another

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR

Bu soru tiplerinde hemen seçeneklere bakıp bizden istenileni anlamaya çalışalım. Bu sorunun seçeneklerine baktığımızda dört seçenekte sayılabilir, bir seçenekte ise hem sayılabilir hem de sayılamayan isimlerle kullanılan bir durum söz konusudur.

Soru metninde verilen“advice” sözcüğü ipucudur. Bu sözcük sayılamayan bir isimdir. Dolayısıyla ancak “some” ile birlikte kullanılabilir.

DOĞRU CEVAP (C)


10. We’ve had some pretty good directors over the years but Dr. Radcliff is _____ the most capable of them.

A) by far
B) over all
C) just in
D) as much
E) too much

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR
Bu soruda kullanılan zaman (tense) en büyük ipucudur. Ancak “a” seçeneğindeki “by far” Present Perfect Tense ile kullanılır.

DOĞRU CEVAP (A)

11. The committee showed their wholehearted approval of the designs he submitted, and ______.

A) me too
B) so did I
C) so have I
D) so we do
E) we also have

ÇÖZÜM & AÇIKLAMALAR
Yine seçeneklerden hareketle hemen ana cümlecikte verilen zaman ile uyumlu olan seçenek “B” doğrudur.

DOĞRU CEVAP (B)


 

 
 
1996 KPDS Soruları üzerindeki bu incelemeyi bize gönderen sevgili Doç. Dr. Arif Sarıçoban hocamıza teşekkür ederim
AHMET AKIN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
SİTE YÖNETİCİSİ
an-akin@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
YDS
KPDS.ORG
KURS BİNAMIZ

Atatürk Bulvarı No:169 Atayurt İş Hanı 
Kızılay / ANKARA
Tel: (0312) 418 18 77
                  417 07 20 -               417 07 22

Ahmet AKIN ve AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİNİ facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

 
YENİ EKLENENLER

YDS KELİME TABLOSU: ADJECTIVE PREPOSITION LİSTESİ
14 MART 2013

PARAGRAF ÇEVİRİLERİ 01
2011 MAYIS KPDS'den YDS'ye hazırlık yapanlar için bir paragraf ve çevirisi
04 MART 2013


YDS PARAGRAF TESTİ- WORLD HUNGER
Ahmet Akın tarafından hazırlanan bir YDS PARAGRAF testi
02 MART 2013

YDS PARAGRAF testi

REVIEW 30 - MİNİ YDS DENEME SINAVI
Bir yds mini deneme testi.

YDS MİNİ DENEME
Ahmet Akın tarafından hazırlanan mini bir YDS testi.


80 SORULUK YDS DENEME TESTİ
Okan Emanet tarafından YDS için hazırlanan 80 soruluk bir denem testiPREPOSITION TESLERİ
Yeni nesil YDS artan Preposition sayısına yönelik özel testler şimdi sitemizde.

YDS KELİME, OKUMA VE GRAMER TESTİ
Yeni sistem bir kelime, gramer ve paragraf testi.

YENİ PARAGRAF
TESTİ YDS İÇİN

Yeni sistem bir paragraf testi.


REVIEW TEST 27
kelime, gramer ve okuma sorularından oluşan yeni bir Yds Testi.

EKONOMİK YDS HAZIRLIK KİTAP SETLERİ


% 40-50 İNDİRİMLİ
KPDS.ORG tarafından önerilen ve KENDİ KENDİNE çalışma imkanı veren en iyi kitaplar özel indirimle veriliyor.

YDS KİTAP SETİ 1
YDS KİTAP SETİ 2
>  YDS KİTAP SETİ 3
YDS KİTAP SETİ 4
YDS KİTAP SETİ 5
YDS KİTAP SETİ 6

 

 
 
 

  

YDS

YDS nin Adresi YDS.NET
�IKMI� KPDS SORULARI
  l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
 l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
 
�ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013

 

kpds.org bedava ingilizce hazırlık ve testler