İngilizce Dersleri, Konu anlatımı

YDS

KPDS.org
   Yds ile ilgili bilgiler ve İngilizce Kaynaklar
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME KAYNAKLARI KPDS & ÜDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA

ÜDS  l   ÜDS KURSLARI  l  Yds   l  YDS TOEFL  l  GENEL İNGİLİZCE 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  REKLAM

RATHER, QUITE,  FAIRLY

RAHTHER
Olumsuz anlamı pekiştirmek için olumsuz sıfatlarla
I had a rather difficult day.
 
Bazı fiillerle
My father rather likes raw meat.
I rather surprised us
Comparative form ile olumsuz anlamı güçlendirmek için
She is rather taller than her sister

Bazı isimlerle
It is rather a pity.
Tercih göstermek için would ile
I would rather sleep than stay up.

mostly  anlamında
The society should be accused rather than him
 
Too  dan önce
The car was rather too expensive.
positive adjective’ ler ile
(beklenmeyen bir şekilde)
 Though I hadn’t studied, my grades are rather good!

QUITE
Adjective’ler den önce
My French is quite good.
Adverb lerden çnce
He can speak French quite well now.
Nadiren bazı isimlerle
 
Mr. Chalmers is quite an authority on playing darts
Completely anlamında bazı fiillerle
 
I couldn’t quite understand what you
superlative form ile
It’s quite the worst match I have ever watched.
 
FAIRLY
positive adjective ve adverb lerle
 
The exercises were fairly easy.
It was fairly hot today
 
ZARFLARIN CÜMLEDEKİ YERLERİ
Bir cümlede birden fazla Adverb varsa belirli bir sıralama takip ederler
 
Manner – Place – Time
Usual sequence
He read his book carefully in his room yesterday.
 
Place – manner- time
He drove home in a hurry two hours ago.
 
Place – manner – frequency – time
Terry read the book  in his room with great interest twice yesterday
 
OLUMSUZ ZRAFLARIN YERİ
 Olumsuz Adverb ile başlayan cümlelerde Inversıon gereklidir.
 
Normal Cümle Devrik Cümle
Thomas rarely drinks whisky Rarely does Thomas drink coffee.
I hardly ever eat at home Hardly ever do I eat at home
I will not accept his offer under any circumstances Under no circumstances will I accept his offer.
You should on no account spend your last money On no account should you spend your last money

 
 

YDS

YDS nin Adresi YDS.NET
�IKMI� KPDS SORULARI
  l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
 l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
 
�ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013

 


kpds.org bedava ingilizce hazırlık ve testler