İngilizce Dersleri, Konu anlatımı

YDS

KPDS.org
   Yds ile ilgili bilgiler ve İngilizce Kaynaklar
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME KAYNAKLARI KPDS & ÜDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA

ÜDS  l   ÜDS KURSLARI  l  Yds   l  YDS TOEFL  l  GENEL İNGİLİZCE 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  REKLAM

İNGİLİZCE'DE ZARF (ADVERB)
TÜRLERİ
 

 

Adverb (Zarf)

Zarflar fiilleri, sıfatları , başka zarfları ve hatta  bulundakları konuma göre cümleleri niteleyebilen sözcüklerdir. Adverb’ler  ( zarf ) cümle içerisine yerleştirildikleri konum ve fonksiyon bakımından farklılıklar gösterir.

 

ZAMAN ZARFLARI

Today, now, yesterday, next week, later, afterwards

Bu adverb türü zaman zarfı olarak görev yapar ve bir işin ne zaman yaıpldığını anlatıp fiilin Tensini belirler.

 

 

YER ZARFLARI

Here, there, inside, outside, upstairs, downtown

Bu adverb türü, cümlede yer ( location) anlatmak için kullanılır. Preposition + Noun ‘dan oluşan bir yer tamlamasının yerine kullanılabilirler ve nerede  sorusuna cevap verirler.

 

DURUM/ HAL
ZARFLARI

Quickly, easily, clearly, accurately, precisely, slowly, fast, hard, late, well

a)      The student answered the question quickly.

b)      Drive carefully!

c)       I opened the case easily.

d)      She swims fast

e)      She speaks English well

Bu adverb türü, bir işim nasıl yapıldığını anlatır ve fiili nitelerler. Bu zarflar adjective + ly = adverb of manner  gibi sıfatın sonuna bir –ly  eki getirilerek yapılır.

 

Fakat,

 

fast, hard, late, early & well gibi zarfalar  –ly  almazlar. Bu sözcükler hem sıfat hamde zarftır, cümle içerisindeki konum ve anlamlarıyla ayırt edilirler. Örnek  (d) & (e)

 

KISITLAMA ZARFLARI

Only, merely, just, purely, solely, simply, exclusively

 

a)      Only men can enter!

b)      You can just sit here.

c)       His success is purely his achievement. 

 

Bu adverb türü cümlede kısıtlama ablamı vermek için kullanılır. Aynı zamanda cümlede vurgu amaçlı da kullanılabilir.

 

 

BAKIŞAÇISI
GÖSTEREN
ZARFLAR

Scientifically, Chemically, Semantically,

a)      Grammatically this sentence is not accurate.

b)      Economically, we are in a bad position.

c)       Scientifically, this can’t be true.

 

Bu adverb türü, cümlede bahsedilen fikre bakış açımızı belirlemek için kullanlır.

DERECELENDİRME
ZARFLARI

Rather, quite, fairly, extremely, much, a lot, highly

a)      She was quite talented.

b)      He was fairly well equipped.

 

Bu adverb türü, sıfatların derecelendirlmesi için kullanılır.

Adverb + adjective

DİKKAT ÇEKME
ZARFLARI

Mainly, specifically, primarily, notably, especially, principally, predominantly, mostly, chiefly

 

a)      Especially, the children in India are suffering.

b)      Semantics primarily deals with meanings of utterances.

 

Bu adverb türü, cümlede vurguyu bir noktaya odaklamak için kullanılır ve cümle içerisindeki anlamları “özellikle” dir.

 

 

 

SIKLIK
ZARFLARI

Always, usually, sometimes, ever, never, seldom

a)      She always has breakfast in the morning.

b)      Sometimes I feel afraid in the night.

c)       I never sleep before mid-night.

d)      She is sometimes late for work.

 

Sıklık zarflaraı diye bilinen bu grup, birişin nekadar sık yapıldığını anlatmak için kullanılr.

 

Genellikle action fiilin önüne gelirler. Eğer cümlenin fiili “be”  ise be + frequency adverb biçminde kullanılırlar (d).

 

 Sadece sometimes  cümle başında, fiilin önünde, ve cümle sonunda kullanılabilir (b).

 

 

TÜM CÜMLEYEİ
NİTELEYEN
ZARFLAR

 

 

a)      Essentially, I can’t sleep alone. .

b)      It seems difficult, but basically it is easy.

c)       Fortunately, we were able to arrive on time.

d)      Obviously, he is innocent.

 

 

 

 

  

YDS

YDS nin Adresi YDS.NET
�IKMI� KPDS SORULARI
  l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
 l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
 
�ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013

 


kpds.org bedava ingilizce hazırlık ve testler