İngilizce Gramer Anlatımı : Tüm Konular TÜRKÇE

YDS
KPDS.org
   Yds ile ilgili bilgiler ve İngilizce Kaynaklar
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME KAYNAKLARI KPDS & ÜDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA

ÜDS  l   ÜDS KURSLARI  l  Yds   l  YDS TOEFL  l  GENEL İNGİLİZCE 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  REKLAM

Sıfatlar
ADJECTIVES
 

İsmi niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar cümle içinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi sıfat grubu olarak da kullanılabilirler. Birden fazla sıfat bir arada kullanıldığında diziliş sıralarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

1.  adjectives which express judgments and attitudes (lovely, perfect, wonderful, nice, etc.)

2.  size, length and height (big, wide, short, etc.)

3.  shape (square, oval, round, etc.)

4.  colour (red, brown, etc.)

5.  origin (Spanish, French, etc.)

6.  material (wooden, glass, etc.)

7.  purpose (jogging shoes, tea pot, etc.)

 

Bazı sıfatları sonlarına aldıkları eklere göre sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya bir göz atalım.        

-able/-ible

achievable, capable, illegible, remarkable

-al

biographical, functional, internal, logical

-ful

beautiful, careful, grateful, harmful

-ic

cubic, manic, rustic, terrific

-ive

attractive, dismissive, inventive, persuasive

-less

breathless, careless, groundless, restless

-ous

courageous, dangerous, disastrous, fabulous

  

Ancak yukarıdaki tabloda yer almayan sıfat sayısı da oldukça fazladır. Bu sıfatların yukarıdaki tablodaki gibi tipik bir yapısı yoktur.  Bu sıfatlardan bazıları aşağıdaki gibidir. 

bad  
bright  
clever  
cold  
common  
complete  
dark  
deep  
difficult

distant  
elementary  
good  
great  
honest  
hot  
main  
morose  
old

quiet  
real  
red  
silent  
simple  
strange  
wicked  
wide  
young

Bazı sıfatların present participle ve past participle yapıları vardır. Present Participle, fiilin sonuna gelen ‘–ing’ takısıyla, past participle ise fiilin sonuna ‘–ed’ takısı getirilerek oluşturulur. ‘–ing’ ile oluşturulan sıfatlar, o şeklide bir duyguya kapılmamızın sebebini ortaya koyarken ‘–ed’ ile biten sıfatlar olaydan etkilenen kişi olarak durumumuzu anlatır. 

Cause of feeling                                       Receiver of feeling

alarming                                                alarmed

amusing                                                amused

boring                                                   bored

concerning                                             concerned

confusing                                               confused

embarrassing                                          embarrassed

encouraging                                            encouraged

entertaining                                            entertained

exciting                                                  excited

exhausting                                             exhausted

frightening                                              frightened

frustrating                                              frustrated

interesting                                              interested

overwhelming                                         overwhelmed

pleasing                                                 pleased

relaxing                                                 relaxed

satisfying                                               satisfied

shocking                                                shocked

surprising                                               surprised

terrifying                                                terrified

tiring                                                     tired

         

The show was entertaining.      -    The children were entertained.

House chores are tiring.    -  She is tired.

Bazı durumlarda düzensiz fiillerin 3. halleri de sıfat gibi kullanılabilir.

 Örnek:broken arrow, torn clothes, sunk ship, sold car, drunk people, hurt feelings

 

GÖNDEREN :
NEJAT ALPEREN - nejatalperen@hotmail.com

YDS

YDS nin Adresi YDS.NET
�IKMI� KPDS SORULARI
  l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
 l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
 
�ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013

 


kpds.org bedava ingilizce hazırlık ve testler