İngilizce Gramer Konu Anlatımı

YDS
KPDS.org
   Yds ile ilgili bilgiler ve İngilizce Kaynaklar
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME KAYNAKLARI KPDS & ÜDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA

ÜDS  l   ÜDS KURSLARI  l  Yds   l  YDS TOEFL  l  GENEL İNGİLİZCE 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  REKLAM

İSİM TÜMLEÇLERİ
NOUN CLAUSES

İngilizce Gramer dilinde NOUN CLAUSES olarak bilinen yapı, basit bir dille anlatılırsa Uzun İsim Cümlecikleridir. Bu cümlecikler cümlede ÖZNE veya NESNE olarak kullanılırlar.

Örenğin:
a) We know that the wolrd is round ( Nesne)
b) Where he lives is a secret (Özne)

**** DİKKAT****
KPDS, TOEFL, ÜDS gibi sınavlara girmeden önce NOUN CLAUSE ile ilgili bilgileriniz iyi olmalı ve bu tip soruları çözmenin ve şıkları elemenin yöntemlerini iyi bilmelisiniz.

Ahmet AKIN
İng Öğretmeni
an-akin@hotmail.com1- İSİM TÜMLEÇLERİ ÇEŞİTLERİ

Üç temel noun clause ( isim cümleciği) türü vardır. Noun clause yapılarını oluşturken kullanılır.
that whether Soru Sözcükleri İle
    what why
when how
where how long
which how often
who how much…


2- THAT İLE İSİM TÜMLEÇLERİ

1. (a) I think this. He is a good dentist.
(b) I think (that) he is he is a good dentist

2. (a) I know this. George is innocent.
(b) I know (that) George is innocent.

3. (a) The burglar broke in through the window. I am sure.
(b) I am sure (that) the burglar broke in through the window.
That iki cümle yapısını birleştirmek için kullanılır.

In (1-b) cümlesinde that he is a good dentist bir noun clause yapısıdır. Noun clause bu cümlede think fiilinin nesnesi (object) olarak kullanılmaktadır.

That kelime olarak herhangi bir anlama sahip olmayıp, noun clause başlangıcında kullanılır, genellikle cümleden düşürülür.
4. (a) The earth goes around the sun. This is a fact.
(b) That the earth goes around the sun is a fact.
(c) It is a fact that earth goes around the sun.

5. (a) She should see a doctor. It is very important.
(b) That she should see a doctor is very important.
(c) It is very important that she should see a doctor

6. (a) The weather will be rainy. It seems obvious.
(b) That the weather will be rainy seems obvious.
(c) It seems obvious that the weather will be rainy.
In (4-b) cümlesinde, that the earth goes around the sun noun clause olup, cümlenin öznesi konumundadır. That ile başlatan bir noun clause cümlenin öznesi kunumunda ise, that cümleden düşürülemez

Çoğu zaman, it özne olarak kullanılır ve noun clause (4-c), (5-c), (6-c) de olduğu gibi cümlenin sonuna yerleştirilir. Bu yapı anlam farkına neden olmaz.
 

3- SORU SÖZCÜKLERİ İLE İSİM TÜMLEÇLERİ
 

1. (a) Where does he live? I don’t know it.
(b) I don’t know where she lives.

2. (a) Where can I find stamps? Can you yell me this?
(b) Can you tell me where I can buy some stamps?

3. (a) When will they arrive here? Do you know it?
(b) Dou you know when they will arrive here?

4. (a) Why didn’t you come to the party? I wonder it.
(b) I wonder why you didn’t come to the party.
(1-b), where she lives, know fiilinin nesnesi (object) olarak kullanılmaktadır. Noun clause yapılarında soru biçimi asla kullanılmaz. Özne herzaman fiilin önünde yer alır. Does, did ve, do yardımcı fiilleri soru cümlelerinde kullanılırlar; ama noun clause yapısında kullanılmazlar.
5. (a) Who are those people? I wonder it.
(b) I wonder who those people are.

6. (a) Whose car is it? Do you know this?
(b) Do you know whose car it is?

7. (a) Who is he? I don’t know it.
(b) I don’t know who he is.
Noun clause (isim cümleciği) yapısında özne herzaman fiilin önünde yer alır, dolayısı ile aynı kural to be ile yapılan cümlelerde de geçerlidir.
   
8. (a) Who killed this man? Nobody knows it.
(b) Nobody knows who killed this man.

9. (a) What happened? Do you know it?
(b) Do you know what happened?

10. (a) Who is responsible for this accident? I have no idea.
(b) I have no idea who is responsible for this accident.
8, 9 ve 10. örneklerde soru cümlelerinin özneleri fiilden önce yer almaktadır .Sonuç olarak noun clause içinde değişikliğe ihtiyaç yoktur.
11. (a) How did the robbers open the safe? This must be investigated.
(b) How the robbers opened the safe must be investigated.
(c) It must be investigated how the robbers opened the safe.

12. (a) Why did he resign from his post? It doesn’t concern me.
(b) Why he resigned from his post doesn’t concern me.
(c) It doesn’t concern me why he resigned from his post.
Çoğu zaman, it özne olarak kullanılır ve noun clause (11-c), (12-c) de olduğu gibi cümlenin sonuna yerleştirilir. Bu yapı anlam farkına neden olmaz

4-  WHETEHER & IF İLE İSİM TÜMLEÇLERİ
 

1. (a) Does he speak English? I don’t know it.
(b) I don’t know if he speaks English.
(c) I don’t know whether he speaks English.

2. (a) Is she studying at the moment? I wonder it.
(b) I wonder whether she is studying at the moment.
(c) I wonder if she is studying at the moment.

3. (a) Did the boss call me? I want to know this.
(b) I want to know whether the boss called me.
(c) I want to know if the boss called me.
Bir onaylatma (yes/no) sorusunu noun clause yapısına dönüştürmek için, whether ya da if kullanılır.

1,2 ve 3 de noun clause yapıları , cümlenin nesnesi (object) konumundadır..
4. (a) Does she like fish? I must know it.
(b) I must know whether or not she likes fish.
(c) I must know whether she likes fish or not.
(d) I must know if she likes fish or not.
INCORRECT:
(e) I must know if or not she likes fish.

(4-b-c-d) de or not kullanımına dikkat ediniz.
5. (a) Will she come to the party? It is unimportant to me.
(b) Whether she will come to the party or not is unimportant to me.

INCORRECT:
(c) If she will come to the party is unimportant to me.

(4-b) de noun clause özne konumundadır. Özne konumunda iken noun clause whether ile başlar; if kullanılmaz.
(5-c) de if kullanımı hatalıdır.


 

YDS

YDS nin Adresi YDS.NET
�IKMI� KPDS SORULARI
  l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
 l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
 
�ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013

 


kpds.org bedava ingilizce hazırlık ve testler